M. Rhomboideii

-          M. Rhombodeii major
-          M. Rhombodeii minor

Ursprung – M. Rhombodeii major
Processus spinosus Th3-Th5

 Fäste:
Margo medialis inferiort om spina scapula på scapulae

Funktion
Adduktion av scapulae
Elevation av scapula

Ursprung – M. Rhombodeii minor
Processus spinosus C6-C7

Fäste:
Margo medialis superiort om spina scapula på scapula

Funktion
Adduktion av scapula
Elevation av scapula
FixF lateral flexion av huvudet
FixF Kontralateral rotation av huvudet