M. Quadratus lomborum

Ursprung:
Crista iliaca
Processus costarius L1-L5

Fäste:
Costa 12

Funktion bilateralt
Extension av bålen – lordos ökar

Funktion
Lateral flexion av bålen
Ipsilateral rotation av bålen