M. Piriformis

Ursprung
Anteriort på laterala sacrum

Fäste
Toppen av trochanter major

Funktion
Abduktion av femur
Extension i articulatio coxae
Utåt rotation articulatio coxa  < 60° flexion
Inåt rotation articulatio coxa  > 60° flexion